Четвер, 21.09.2023, 14:25
Сайт Українських Націоналістів
ГоловнаМій профільВихід
· RSS
Категорії розділу

Історія [8]
Біографії [62]
Документи [25]

Наша газета

Наше радіо

Голос Свободи

Статутні документи

Статут ВО "Свобода"

Програма захисту українців

Національна конституція (проект ВО "Свобода")

Програма ВО "Свобода"

Реклама


Відео онлайн

Сторінки історії

Фотоальбом

Історичні фото

Патріотичні зображення

Фото ВО Свобода

 Сторінки історії
Головна » Статті » Документи

Друже Мирон!
Друже Мирон!

Як вам вiдомо, Ви перебираєте командування рейдуючим вiддiлом. Цим берете на себе вiдповiдальнiсть за все, що буде дiятися пiд час походу. Знаючи Вас добре, вважаю, що Ви виконаєте все так, як має бути.

Наказую:

Детально вивчити "Короткi вказiвки", яких пiд час походу мусите дотримуватися.

Забезпечити вiдхiд всього вiддiлу з командирами та полiтвиховниками (вiддiли, якi до Вас прийшли, сформував я особисто) i дати їм детальну iнструкцiю, що можна, а що нi. Закiнчити пiдготовку (ремонт взуття, одягу, заготiвлю продуктiв, боєприпасiв, конвертiв, дьогтю або фарби для написання гасел), мiж загонами роздiлити пропагандистський матерiал, "Оголошення" та "Посвiдки". Пiсля короткого вiдпочинку вiддiлiв, якi прийдуть, дати негайну команду на вихiд. Перед самим вiдходом, але не вiдразу, переговорити iз стрiльцями та ознайомити їх зi всiма завданнями, якi мають виконати для звiльнення нашої держави. Одночасно повiдомити їм, що, якщо хтось з них пiд час походу, в бою, в поведiнцi, в розмовах та зустрiчах з мiсцевими жителями або мiж собою зробить щось нетактовне, буде суворо покараний. В цьому не можна допускати помилок.

Як тiльки дiйдете до зустрiчей з населенням, зразу почати акцiю (тiльки для обраних i освiчених). Ознайомити жителiв з метою нашого приходу, щоб тим нейтралiзувати чехословацьке вiйсько, якби бiльшовики хотiли вжити його проти нас. Закликати воякiв, щоб не дали спровокуватися та не намагалися виступити проти нас. "Повiдомлення" покласти в конверти та вислати його чехословацьким командирам, протибiльшовицьки налаштованим. Одночасно вислати "Повiдомлення" i лiтературу службовцям, мiлiцiї та iнтелiгенцiї, особливо священикам. До поважних громадян посилати словакiв з усними дорученнями. При тому всiм пояснити, що чехи i словаки повиннi переконувати своїх братiв в армiї та в мiлiцiї, щоб не виступали проти нас.

Добитися того, щоб словаки i чехи самi розповiдали своїм землякам, що виступ проти нас їм би нашкодив, принiс би їм втрати. I був злочином проти нашої великої i святої справи. Притому потрiбно буде навiдувати багато будинкiв, зустрiчатися та розмовляти з багатьма людьми, пояснювати їм мету нашого приходу та нашої боротьби. Ця робота мусить бути виконана в першi години пiсля приходу, щоб з першим свiтанком рознеслося по цiлiй Чехословаччинi не лише те, що ми прийшли, але й, перш за все, хто ми та за що воюємо, про що говоримо, як ми одягненi та озброєнi, якої думки про нас населення, вiйсько та всi чехи та словаки. Щоб розповiдi про нас в перших днях i годинах не несли обману та не-правдивої большевицької пропаганди, мусимо розповiсти про себе правду вже на початку. На заходi Чехословаччини бiльшовики будуть про нас говорити, звичайно, що ми вороже ставимося до населення, б'ємо та тероризуємо його. Тому потрiбно буде демаскувати большевицьку брехню дiями. Наш прихiд має викликати в цiлiй Чехословаччинi не страх, а зацiкавлення до нас. Тому потрiбно буде вiдсилати чеську i словацьку протибольшевицьки налаштовану iнтелiгенцiю до всiх бiльших мiст (забезпечити їм дорогу), щоб вона говорила всiм про нас правду, активiзувала протибольшевицьки налаштованi елементи та масово поширювати протибольшевицьку пропаганду в цiлiй країнi. Бо там передвиборна гарячка, i протибольшевицькi сили могутнiють. Треба тiльки дати їм платформу, зактивiзувати їх, вдихнути в них революцiйного духу та додати вiдваги. Ще раз нагадую, не недооцiнюйте першi акцiї, бо першi враження мають засадниче значення, людина приймає їх з найбiльшою зацiкавленiстю, розкаже їх сусiдам та знайомим, вiдповiдно прикрасить їх та перебiльшить. Тому не смiйте економити матерiал для тих безплатних пропагандистiв, якi роблять нам велику роботу. Будемо iти лише по словацькiй землi, але наш матерiал та нашi акцiї мусять охопити цiлу Чехословаччину.

Вже на першiй зупинцi пiсля переходу кордону треба буде звернутися до якогось учителя або священика та попросити, щоб переклав гасла (доданi до "Коротких вказiвок") на словацьку та чеську мови, перш за все, на словацьку, бо коли йдеться про Словаччину, то не кожен словак розумiє добре чеську мову.

Малювати гасла дьогтем на будовах (адмiнiстративнi або нежитловi, якщо заселенi, то хiба з дозволу господаря), а загалом, на кожну свiтлу основу. Коли б не можливо було дiстати дьогтю чи чорної фарби, малювати вапном на чорну основу (плоти i темнi стiни будов). На допомогу покликати словакiв, щоб в написах не було помилок. На це звернути найпильнiшу увагу. Знайти таких словакiв та чехiв, якi б самi поширювали гасла мiж своїми земляками (так само, як iнший наш пропагандистський матерiал). Шукати спритних хлопцiв, якi хотiли-б йти в Прагу, в Братiславу i до iнших мiст i там малювати всi гасла. Листiвки "Чехи! Словаки! Вояки!" давати, головно, вiйську, але й цивiльному населенню читати їх на зборах (попросити якусь вiдому людину з рядiв словакiв, яка була б оратором i це прочитала). "Вiдкритий лист" роздавати населенню, органiзовувати його публiчне читання, поширити цей лист при допомозi словакiв по цiлiй Чехословаччинi. "Декларацiю" поширювати, головно, мiж iнтелiгенцiєю, особливо мiж католицьким членством Демократичної партiї. Члени цiєї партiї є проти-большевицьки налаштованi, наш матерiал радо приймуть i належно його використають. Попросити їх, щоб повiдомили адреси рiзних впливових осiб в Празi, Братиславi, Моравськiй Остравi, Брнi, Пiльзнi, Кошiцах та iнших мiстах, i вислати їм наш матерiал поштою. I коли навiть адресат не отримає його, хоча б його буде читати чи полiцiя, чи цензура на поштi.

Збори скликати в кожному селi, робити їх не лише для тих людей, якi тим цiкавляться. Краще буде робити менше зборiв, але кращих, як багато поганих. Збори скликати у вечiрнiх годинах (тодi кращий ефект). Не можна скликати людей на збори вночi, бо це мало б примусовий характер. Хто не хоче йти, того не примушувати. Основнi питання виступу перекласти на словацьку мову, для того покликати словака-iнтелiгента, що знав би нашу мову. Якщо не буде достатньо виступаючих, органiзувати бесiди. Не говорити високим професорським стилем, а короткими, зрозумiлими реченнями. Як приклади вживати факти та цифри (з останнього номера "Інформатора" виписати собi найголовнiше, вказати на факти розмаху нашої боротьби). Повiдомити жителiв, яку позицiю мали б зайняти на майбутнiх виборах в Чехословаччинi.

Стрiльцi повиннi поводитися зразково. Перед тим, як увiйти в будинок, мають постукати в дверi, коли запросять всередину, мусять вести себе гарно, привiтатися з господарем "Добридень" або iнакше (залежить вiд часу дня). При вiдходi з будинку мусить попрощатися тим самим способом. При перебуваннi в будинку мусять пiдтримувати взiрцевий порядок, чистоти мiсця та особистої. Не мають права плювати на пiдлогу, кожною дрiбничкою мусять доказувати свою культуру. До мiсцевих треба посилати (по продукти, з листiвками, малювати гасла, на мiсцевi розмови) розумних, кмiтливих та вмiлих стрiльцiв. Менш вмiлих долучати до вiйськової служби. Командири i полiтвиховники, як найздiбнiшi, повиннi проводити пропагандистську працю, перш за все, мiж iнтелiгенцiєю. Командири мусять бути уважними на кожному кроцi, щоб стрiлець не зробив якоїсь дурницi i не скомпрометувався. Тих, хто провинився, карати, але в жодному разi не перед народом. Населення має бачити в кожному стрiльцевi зразкового вояка, iнтелiгентну особу та натхненника української визвольної армiї. Ко-жен стрiлець повинен говорити про нашi справи та про нашу перемогу переконливо, з запалом i вiрою, щоб тому, хто слухає, йшов мороз по шкiрi, та щоб в кожному стрiльцевi бачив озброєного апостола наших iдей, який готовий йти в кожнiй хвилi до найтяжчого бою i навiть померти.

Дiяльнiсть мусить охопити якнайбiльшу територiю. До сiл з українським населенням ходити менше, бо цього разу йдеться про працю мiж чехами i словаками. При перебуваннях в селi, не випускати з сiл. Пояснити, що ми їм не вiримо, бо вони служать нашому вороговi, московським бiльшовикам. Не сварити їх, що стали на службу брехливiй полiтицi i пропагандi та катовi Сталiновi, стали служити проти свого народу. Сказати їм, щоб покинули комунiзм, гробаря людської свободи, iнакше хай чекають вiд народу кари, яка неодмiнно прийде.

За нiяких обставин недозволено вбивати жидiв та кривдити їх, а також вести антисемiтську пропаганду. Коли б в розмовах торкнулися цiєї теми потрiбно якнайбiльше засуджувати гiтлерiвськi звiрства. Пояснити, що в Українi, за яку воюємо, буде мати кожна людина, в тому числi i чеськi та словацькi жиди, рiвнi права та належну свободу. Якщо не буде потреби, не торкатися жидiвської проблеми взагалi.

Взяти з собою декiлька коней. Зразу по приходi продати їх та за отриманi грошi платити людям за продукти (все рахувати), особливо м'ясо i хлiб, якого не є там багато. Коли вдасться, купити бiльшу кiлькiсть консерв (багато їх надає там УНРРА). Інакше брати продукти в мiсцевих жителiв та давати за продукти пiдтвердження (дiстанете їх з собою). Коли б села видали продукти органiзовано, то потiм видати одне загальне пiдтвердження. Якби хтось з чехiв та словакiв хотiв би дати щось добровiльно, наприклад, грошi, папiр, лiки, боєприпаси, звичайно, приймати це, подякувати, видати пiдтвердження та пояснити, що це чергова цеглина будови храму волi, свободи, братерства та добробуту всiх слов'янських народiв. Цей момент подати так, щоб не виглядало, як збiр милостинi. Якщо б дiйшло до зустрiчi з вiйськом, правда в дружнiй обстановцi, спитатися, чи не могли б подарувати або передати боєприпаси та iншi вiйськовi речi. Взяти грошi на купiвлю лiкiв та паперу.

Кожен командир, всi полiтвиховники та стрiльцi повиннi уваж-но записувати все, що робилося пiд час походу: бої, пригоди, зустрiчi та розмови з населенням, перший наш прихiд та як ми вплинули на населення, як воно приймало нашi слова, агiтки, як на них реагувало, це все послати командировi Р[еновi]. Крiм того, зразу пiсля повернення подати звiт про похiд i про те, яку працю зроблено.

Одночасно посилаю лист президентовi Бенешовi. Потрiбно йому послати його такою дорогою, щоб вiн змiг його дiстати. Найкраще познайомитися з якимось iнтелiгентом (священиком або вчителем), ясна рiч з протибольшевицькими поглядами, та попросити його, щоб листа будь-яким чином доручив президентовi (прямою або непрямою дорогою). Про долю листа детально зареферувати пiсля повернення.

Час перебування не є обмеженим. Якщо большевики вас притиснуть до стiни, якнайшвидше зникнути. Якщо справи будуть iти добре, залишiться на 10 днiв. Мусимо з'явитися як метеор, зробити своє i зникнути. Нехай нас чекають в майбутньому. Все iнше Вам розкажуть тi, кого я особисто послав. Друже Мирон, мусите знати: Вам пiдпорядковано вiддiли та роботу, яку маєте зробити так, щоб про нас говорила (зрозумiло, в позитивному свiтлi) не лише Чехословаччина, а й Європа. Маєте показати свiтовi тих, якi протистоять злочинам комунiзму, якi увiнчали нашi прапори та iм'я нашої вiтчизни невмирущою славою. Виконайте завдання добре i чесно. Цим напишете чергову вiйськову сторiнку iсторiї славних чинiв УПА та нашої визвольної боротьби. Бажаю Вам, друже Мирон, та всiм, кого побачите, вiйськових успiхiв та багато вiйськового щастя.

Нехай Всемогутнiй оберiгає Вас i Вашу мету.

Слава Українi!
Категорія: Документи | Додав: Націоналіст (21.04.2010)
Переглядів: 1317 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Copyright MyCorp © 2023
Форма входу
Логін:
Пароль:
Пошук
Наша адреса
м.Надвірна
вул.Чорновола, 8
ТЦ "СТАРИЙ ПОБУТ"
офіс №37 (3-й поверх)

ВО Свобода


Олег Тягнибок


Ми у facebook


Батальйон "СІЧ"

Приєднуйся

Чат
14:25
 
Календар
 
Патріотична поезія

(Ігор Калиниченко)

 
Наша кнопка

Код кнопки:

<A href="//svoboda-vo.at.ua" target="_blank"><img src="//svoboda-vo.at.ua/Logo/Baner_2.gif" border="0" alt="" />


 
Скачати книги

Скачати mp3

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0